Historie pardubického letiště

14. brigáda logistické podpory Pardubice
Od 7.2.2010 není tento článek více aktualizován, protože jde o "živou" jednotku. Bohužel nemám čas sledovat, co je u ní nového, a udržovat tak aktuální informace. Ty naleznete na webových stránkách jednotky.

14. brigáda logistické popory

14. brigáda logistické podpory Pardubice vznikla k 1.7.2004 na letišti v Pardubicích. 14. brigáda vznikla jako nástupce 5. brigády logistické podpory její reorganizací a redislokací. Navazuje tak na činnost 51. národního podpůrného prvku sil okamžité reakce a 52. národního podpůrného prvku sil rychlé reakce a přeneseně i na tradice vysokomýtské 1. automobilní brigády. Je vojenským útvarem přímo podřízeným Velitelství společných sil.

Prvním velitelem brigády byl ustanoven plk.gšt Jozef Šemelák.

Hlavním úkolem brigády je poskytování přímé logistické podpory jednotkám do velikosti brigády bez toho, aby musely být mobilizovány další zdroje a zálohy. Musí zvládnout podporu jak při válečném nasazení, tak i při záchranných a humanitárních operacích. Je schopna fungovat samostatně i v rámci společných operací (např. v NATO).Je možné její nasazení v zahraničí.
To znamená, že příslušníci brigády jsou cvičeni pro dopravu materiálu do míst vykládky, poskytování zásobovacích a skladovacích služeb (PHM i munice), opravy poškozené techniky a materiálu, řízení a realizaci veškerých opravárenských a evakuačních činností a odsun nepotřebného a poškozeného materiálu.

141. zásobovací prapor Pardubice Na pardubickém letišti sídlí velitelství brigády (velitelství, spojovací rota a provozní četa) a jeden její prapor - 141. zásobovací prapor Pardubice, VÚ 2935 (velitel pplk.Josef Šimůnek).
141.zásobovací prapor se historicky odkazuje na automobilní odíl Zemského vojenského velitelství v Praze (1920) a 30. automobilního praporu (1961).Prapor musí být schpen zabezpačit 2. úroveň logistické podpory podporovaným jednotkám a koordinovat činnost posilových kapacit logistické podpory.
Druhý prapor - 142. prapor oprav Klatovy, je, jak název napovídá, v Klatovech.
Brigáda je tvořena necelou tisícovkou vojáků, z nichž se mnoho účastnilo nebo účastní zahraničních misí v Iráku, Afghánistánu a na Balkáně. 14. blogp vyčleňuje své síly i v rámci NSE (National Support Element).

Zahájení činnosti brigády proběhlo slavnostním nástupem 2.7.2004. Nástupu se účastnil např. velitel společných sil genmjr. Josef Sedlák, velitel pozemních sil brig.gen. Ján Gurník, velitel 20. krajského vojenského velitelství plk. Josef Rút, velitel Správy letiště pardubice pplk. Ivan Čech, dále pak hejtman Pardubického kraje, primátor města Pardubice a další.
30.9.2004 byl zrušen 2. a 4. prapor logistiky a bylo zahájeno budování 142. praporu oprav.
V roce 2004 se operační skupina 141. záspr uúčastnila v Boleticích velitelsko- štábního cvičení 4.brigády rychlého nasazení.
Na konci roku 2004 byla v rámci sil EUFOR nasazena v Bosně a Hercegovině jednotka složená převážně ze členů 14.záspr doplněná příslušníky spojovací roty a provozní roty. Tato jednotka ve spolupráci s rakouskými vojáky zajišťovala strážní službu na základně mnohonárodnostních sil.
Jiní příslušníci 141.zásp se v roce 2004 účastnili mise KFOR v rámci 6. česko-slovenského praporu KFOR v Kosovu.

V květnu 2005 spojaři 14.blogp organizačně zajišťovali "Den spojaře" - soutěž spojovacích odborností útvarů v podřízenosti Vzdušných sil.
V červnu se 14.blogp zase podílela na zajišťování akce "BAHNA 2005".
V červenci se vrátili na pardubické letiště účastníci mise EUFOR.
V říjnu se 14.blogp účastnila velitelsko - štábního cvičení "Grim Campaigner 2005" s částečným vyvedením vojsk 13. dělostřelecké brigády.

V roce 2006 se spojaři od 141. záspr zúčastnili cvičení "Network Challenge".
Koncem dubna se příslušníci 14. blogp podstatnou měrou podíleli na zabezpečení převozu ostatků německých vojáků padlých ve druhé světové válce z Ústí nad Labem do VVP Jince.
V květnu se 14.blogp účastnila ve VVP Jince taktického cvičení "Support 2006".
Od července do srpna 2006 brigáda zabezpečovala hotovostní jednotku na ochranu JE Temelín.
Od září zase zabezpečovala ochranné hlídky spolu s Policií ČR pro střežení ilegálních chemických skladů v Libčanech a Chvaleticích.
V září se 14.blogp účastnila cvičení "Vývoz 2006" a v říjnu "Strong Compaigner 2006".
Dne 3. listopadu 2006 v 10.00 hodin byl v Pardubicích brigádě propůjčen bojový prapor.

22.2.2008 proběhl slavnostním nástup, při němž plk.gšt Jozef Šemelák předal funkci velitele brigády plk.gšt. Josefu Burkoňovi. Ten se oficiálně stal velitelem brigády k 1.3.2008.

Slavnostní nástup 14.blogp Pardubice Slavnostní nástup 14.blogp Pardubice

Slavnostní nástup 14.blogp Pardubice Slavnostní nástup 14.blogp Pardubice

Slavnostní nástup 14.blogp Pardubice 22.2.2008 Zdroj: Web Ministerstva obrany ČR

V rámci dalšího rozvoje AČR je plánováno vytvoření 143. zásobovacího praporu Pardubice, který by měl vzniknout po roce 2010. Jeho existence je nutná pro zajištění potřeb 7. mechanizované brigády.

[1] Server www.valka.cz
[2] Server www.vojenstvi.cz
[3] Server Ministerstva obrany ČR
[4] „Druhý krok ve třech fázích" - Jan Zeman; A-report č.23, ročník 2007
[5] „Nový velitel v Pardubicích" - Pavel Lang; A-report č.10, ročník 2008
[6] „14. brigáda logistické podpory již funguje" - Tomáš Soušek; A-report č.16, ročník 2004
[7] „Bojový prapor 14. brigády logistické podpory" - Vladimír Marek; A-report č.11, ročník 2007
[8] „14. brigáda logistické podpory" - Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2007, ISBN 978-80-7278-421-9


Poslední aktualizace: