Historie pardubického letiště

Aviatické družstvo Pardubice

V červenci 1910 se usnesla pardubické městská rada a zřídila aviatický odbor. Ten se později stal součástí Avaiatického družstva, které bylo ustanoveno 14.9.1910. Aviatické družstvo mělo za účel podporu letectví na Pardubicku a udržování styků s jinými leteckými spolky v Čechách a na Moravě.

Založení družstva bylo výsledkem snahy Spolku techniků východních Čech a podporou města. V jeho čele stáli starosta města Ing.Prokop, členy byli prof. Kopfstein, baron Kraus, císařský rada Kruliš, MUDr.Sedlák a dlaší příznivci létání. Byla zajištěna možnost pro aviatické pokusy na stávajícím vojenském cvičišti a byly zde postaveny dva hangáry. Mimo Kašpara a Čiháka zde zkoušeli létat i Barthel z Třeboně, Očenášek z Prahy nebo B.Laglerová - první žena-aviatička u nás.

Po schválení stanov družstva c.k. místodržitelstvím v Praze valná hromada družstva dne 26.4.1911 oficiálně zahájila činnost Aviatického družstva Pardubice.
Předsedou družstva se stal starosta Pardubic Ing.Josef Prokop, členy družstva se stala řada tehdy vážených občanů Pardubic, jako například Ing. František Vambera (ředitel cukrovaru) nebo Jindřich Kopfstein (profesor pardubické reálky). Pardubice měly v tuto dobu něco málo nad 20 tisíc obyvatel a byly čtvrtým největším městem v Čechách. Na "letišti" už stálo pět hangárů a provoz v místě byl natolik velký, že ho musela začít organizovat městská stráž, aby nedocházelo k nehodám nebo zraněním přihlížejících. Hlavním lákadlem byly produkce pánů Kašpara a Čiháka.

V době první světové války byla činnost aviatického družstva utlumena. V jejím průběhu došlo k zastavení vojenského cvičiště baráky Karantény a tak pardubičtí aviatici přišli o letiště.

Po válce je Aviatické družstvo poněkud v útlumu a propagaci letectví se víc věnuje SK Pardubice.

Koncem roku 1927 přijela do Pardubic delegace Aeroklubu republiky Československé. Jednala o stavbě pomníku Ing.Kašparovi. Aktivity při zajišťování stavby tohoto pomníku byly "labutí písní" Aviatického družstva. Komise složená ze zástupců Aviatického družstva Pardubice, MLL, a města Pardubic rozhodla, že pomník bude stát tam, kde docházelo k prvním vzletům Ing.Kašpara - Na Zavadilce.
Tím byly zastaveny úvahy o likvidaci družstva, ke které mělo dojít na valné hromadě 19.2.1928.
20.5.1928 došlo ke slavnostnímu odhalení pomníku. V Pardubicích přistálo deset letadel, přijel ministr obrany Udržal, místní odbočka MLL vydala brožurku o Ing. Kašparovi a kytici na pomník poslal i přemožitel Atlantiku Chamberlin.

V Pardubicích se v tato léta opět zvedla vlna zájmu o létání a letecký sport. Nakonec byl na schůzi družstva 15.10.1929 odsouhlasen plán, aby se Družstvo rozšířilo a stalo se základem nového pardubického aeroklubu. A tak Aviatické družstvo zaniklo 15.12.1929, kdy se stalo součástí nově vzniklého Východočeského aeroklubu Pardubice.

[1] „Od historie k současnosti pardubického letectví" - J.Bednář, T.Hlobil; VAP 1991; ISBN nemá
[2] Články Pavla Svitáka na www


Poslední aktualizace: