Historie pardubického letiště

Dragounský pluk 8 "Knížete Václava Svatého"
1920

8. října 1920 vznikl Jezdecký pluk 8. Vznikl sloučením dvou dragounských pluků 8. a 13. Prvorepublikový Dragounský pluk 8 (v době monarchie 8. dragounský pluk Hraběte Montecuccoliho "K.u.K. böhmisches Dragoner-Regiment Montecuccoli, Fürst und Reichsgraf Raimund,General – Lieutenant und FM Nr. 8" - založen 1619) sídlil v Pardubicích a Dragounský pluk 13 (v době monarchie 13. dragounský pluk Eugena prince Savojského "K.u.K böhmisches Dragoner-Regiment Lichtenstein, Savojen, Eugen Franz Prinz von, Graf von Soissons,General - Lieutenant und FM Nr. 13"- založen 1682) sídlil v Postoloprtech.
Velitelem pluku byl plukovník jezdectva Zdeněk Chlapec. Pluk podléhal Zemskému vojenskému velitelství pro Čechy. V době vzniku byla struktura a umístění jednotek pluku následující:

JednotkaPosádka
Velitelství plukuPardubice
Velitelství I. korouhvePardubice
1. eskadronaPardubice
2. eskadronaPřelouč
Velitelství II. korouhveStará Boleslav
3. eskadronaStará Boleslav
4. eskadronaStará Boleslav
Velitelství náhradní korouhvePardubice
Remontní eskadrona náhradní korouhvePardubice
Kulometná eskadronaBohdaneč
Technická eskadronaBohdaneč

V říjnu byla k pluku přičleněna Cyklistická eskadrona 1, sídlem v Radvanci na Podkarpatské Rusi.

Kasárna jezdeckého pluku 8

Napravo na fotografii jsou kasárna jezdeckého pluku 8 na Palackého třídě. Zdroj: Internet

1921

Od ledna pluk podléhal velitelství 1. jezdecké brigády.
Od února byl velitelem pluku pplk. jezd. Ludvík Melzer.
2. eskadrona se přesunula do Bohdanče.
Technická eskadrona (pozdější 1. kulometná eskadrona) byla přesunuta do Přelouče.
Kulometná eskadrona (pozdější 2. kulometná eskadrona) se do nakrátko přesunula do Pardubic a ještě v tomto roce se přestěhovala do Staré Boleslavi.

1922

Cyklistická eskadrona 1 se přesunula do Pardubic.

1923

Od října byl velitelem pluku plk. jezd. Alexander Nemanský.

1924

V září se přemístila remontní eskadrona náhradní korouhve z Pardubic do Bohdanče.
V listopadu se velitelství I. korouhve a 1. eskadrona přemístila do Dašic u Pardubic.
2. eskadrona se přesunula do Moravan.

1.četa 4. eskadrony jezdeckého pluku 8

Příslušníci 1. čety 4.eskadrony jezdeckého pluku 8. Zdroj: Aukro.cz

1925

V červnu se 2. eskadrona opět přesunula, tentokráte do Dašic.
Jedním z důvodů, proč byl pluk dislokován v tolika posádkách, byl ten, že velkou část kasárenského prostoru v kasárnách na Palackého třídě zabíralo od roku 1925 Jezdecké učiliště.

Kasárna jezdeckého pluku 8

Kasárna jezdeckého pluku 8 na Palackého třídě - pohled od západu. Zdroj: Internet

1926

Kulometná eskadrona (pozdější 2. kulometná eskadrona) opět měnila své působiště, byla nově dislokována v Bohdanči.

1928

Novým velitelem pluku byl od dubna plk. gšt. JUDr. Josef Koutňák, ale již v září ho ve funkci nahradil mjr. jezd. Josef Buršík.

1929

V březnu došlo k další změně ve funkci velitele pluku, stal se jím pplk. jezd. Julius Fišera, ale ten byl ve funkci pouze do září, kdy se velitelem pluku stal opět plk. gšt. JUDr. Josef Koutňák.
V září probíhaly celonárodní vzpomínkové slavnosti Milenia sv. Václava, patrona zemí Českých. V rámci probíhajících oslav 27. září dopoledne pod sochou sv. Václava na Václavském náměstí v Praze převzal velitel pluku, plk. Josef Koutňák, z rukou prezidenta republiky standartu pluku a pluk obdržel čestný název Jezdecký pluk 8 "knížete Václava Svatého“.

Plk. Koutňák 27.9.1929 na Václavském náměstí

Plk. Josef Koutňák po převzetí standarty 27.9.1929 na Václavském náměstí. Zdroj: Česká televize

1930

V prosinci se velitelem pluku stal pplk. jezd. Karel Ševčík.

1933

Technická eskadrona (1. kulometná eskadrona) se v dubnu přesunula do Hodonína. V září tohoto roku zanikla, stejně jako 2. kulometná eskadrona) z Bohdanče.
V září byla k pluku přičleněna Vozatajská eskadrona 4 v Josefově a 1. eskadrona obrněných automobilů z Přelouče. Naopak pluk 15.9.1933 opustila Cyklistická eskadrona 1, která byla převedena do cyklistického praporu v Jaroměři.
Taktéž v září byla vytvořena nová kulometná eskadrona podléhající velitelství pluku, sídlila opět v Bohdanči.
Remontní eskadrona náhradní korouhve se přesunula z Bohdanče do Josefova.

1934

Velitel pluku, pplk. jezd. Karel Ševčík, byl v lednu povýšen do hodnosti plukovníka jezdectva.

Jezdecký pluk 8Jezdecký pluk 8

Nastoupený Jezdecký pluk 8 na náměstí Republiky v září 1934. Zdroj: Aukro.cz

1935

V září u pluku skončila 1. eskadrona obrněných automobilů.
V říjnu se velitelem pluku stal plk. jezd. Vladimír Hobza.

1936

1.1.1936 byl Jezdecký pluk 8 "Knížete Václava Svatého" přejmenován na základě výnosu MNO čj. 8.066-hl.št./1.odděl.1935 na Dragounský pluk 8 "Knížete Václava Svatého". V čele pluku zůstal plk. jezd. Vladimír Hobza.
Tato změna názvu jen dokresluje velkou reorganizaci jízdního vojska šsl. armády. Mimo názvů se hlavně změnila taktika boje - koně sloužily již jen jako dopravní prostředek. Vojáci při styku s nepřítelem sesedali z koní a bojovali jako pěší jednotka.
od září spadal pluk pod velitelství 4. jezdecké brigády.
V září se kulometná eskadrona přemístila z Bohdanče do Pardubic.
Velitelství II. korouhve a její 3. i 4. eskadrona se společně přemístily ze Staré Boleslavi do Bohdanče.

Na konci roku 1936 byl pluk tvořen z následujících jednotek:

JednotkaPosádka
Velitelství plukuPardubice
Hospodářská správa Dragounského pluku 8 Pardubice
Technická správa Dragounského pluku 8Pardubice
Pomocná eskadrona Dragounského pluku 8Pardubice
Dragounská korouhev I/8Dašice
Dragounská korouhev II/8Bohdaneč
Kulometná eskadrona 3/8Pardubice
Náhradní korouhev Dragounského pluku 8Pardubice
Vozatajská eskadrona 4Josefov
1937

V září se stal novým (a v historii pluku jeho posledním) velitelem pplk. gšt. Josef Tacl.
Mírové počty pro dragounský pluk (obecně, ne konkrétně DP 8) v roce 1937 byly následující - 900 osob, 32 kulometů, 2 KPÚV, 4 automobily, 700 koní. Do jaké míry byly tyto počty u Dragounského pluku 8 naplněny se mi nepodařilo zjistit.

1938
V době květnové i záříjové mobilizace byl pluk součástí 4. jezdecké brigády (velitel plk. jezd. Jaroslav Macas), podléhající 4. rychlé divizi (velitel brig. gen. Josef Dvořák).
Při květnové mobilizaci se pardubické pluky ze 4. rychlé divize shromáždily podle rozkazu z 21.5.1938 v prostoru Polná - Jihlava - Krasoňov - Květnov. Činnost v prostoru a návrat do posádky jsou prozatím neznámé.
V srpnu byl velitel pluku, pplk. gšt. Josef Tacl, povýšen do hodnosti plukovníka jezdectva.
I v září 1938 se vojáci pluku účastnili akcí na veřejnosti. 4.9.1938 slavnostně zahajovali 9. ročník závodu o Zlatou přilbu na dostihovém závodišti v Pardubicích.

Jezdecký pluk 8 na pardubickém závodišti

Slavnostní zahájení 9. ročníku závodu o Zlatou přilbu. Zdroj: webová prezentace VČM

14.9.1938 v 7.00 pluk dorazil do Tábora, kde s ostatními jednotkami probíhal výcvik podle zvláštních rozkazů.
22.9.1938 bylo hlášeno fonogramem z Pardubic, že byl vyhlášen signál "ORLÍK" - zaujmutí ostrahy hranic a kryt hranic s plnou pohotovostí v opevnění. Byla aktivována obrana proti letadlům, mužstvu byla vydána ostrá munice.
Do konce září plnil pluk v rámci divize úkoly v prostoru Jindřichův Hradec - Kardašova Řečice.
19.10.1938 v 6.30 pluk zahájil přesun do prostoru Ledeč nad Sázavou. V 18.00 pluk dosáhl prosotru Hořepník - Košetice - Senožaty - Křelovice. Ledeč nad sázavou na žádost okr. úřadu v Ledči dosáhl až následující den.
22. a 23.10.1938 - jednotky 4.divize byly demobilizovány ve svých demobilizačních stanicích.

1939

31.7. 1939 útvar zanikl.

[1] „4. Rychlá divize“ - Miroslav Vostatek; Zprávy Klubu přátel Pardubicka 7-8/1998
[2] „Válečný deník 4. rychlé divize“ - Miroslav Vostatek; Zprávy Klubu přátel Pardubicka 9-10/1998
[3] „Pardubičtí dragouni - vzpomínka“ - Vladimír Bříza; Zprávy Klubu přátel Pardubicka 1-2/1995
[4] www.vojenstvi.cz
[5] www.valka.cz
[6] Česká televize


Poslední aktualizace: