Historie pardubického letiště

East Bohemian Airport a.s.
Od 7.10.2008 není tento článek více aktualizován, protože jde o "živou" firmu. Bohužel nemám čas sledovat, co je u ní nového, a udržovat tak aktuální informace. Ty naleznete na webových stránkách společnosti.

Letiště Pardubice je regionální letiště se statutem veřejného mezinárodního letiště, se smíšeným civilním a vojenským provozem. Správu civilní části letiště vykonává na základě oprávnění k provozování letiště uděleného Úřadem pro civilní letectví společnost East Bohemian Airport (EBA) a.s.

EBA (East Bohemian Airport) a.s., je civilním provozovatelem letiště Pardubice. Vlastníkem této společnosti je Město Pardubice, v současné době realizuje vstup Pardubického kraje do této společnosti.

EBA a.s. má uzavřeny s ministerstvem obrany dvě smlouvy. Za nájem prostor používaných na letišti a druhou za poskytování provozních služeb (ŘLP, úklid a údržba VPD a pojížděcích drah). EBA a.s armádě platí poplatky za přibližovací a letištní služby řízení, poplatky přistávací, poplatky za výcvikové lety, poplatky parkovací, pokud je letoun po předchozím souhlasu poskytovatele (tj. AČR) parkován na ploše, kterou nemá EBA a.s. pronajatou. Tedy čím větší je civilní provoz na letišti, tím větší výnos z toho armáda má.
Handling a LPH civilním letům zajišťuje a poskytuje společnost EBA a.s., zatímco ŘLP, MTCR a záchrannou a požární službu poskytují vojenské složky SLP. Bezpečnostní služba je zajišťována bezpečnostní agenturou, na letišti sídlí i Policie ČR a k odbavení se dostavují příslušníci Celní správy.

Do roku 1989 bylo civilní využití vojenského letiště nereálné. Po roce 1990 se začaly objevovat první návrhy k možnosti smíšeneého provozu na pardubickém letišti.
V roce 1993 byla založena společnost East Bohemian Airport a.s. (EBA). Byla zpracována studie využitelnosti začala jednání s ministerstvem obrany. V roce 1994 bylo dojednáno, že v rámci čistě vojenské základny mohou přistát i civilní letadla po předchozím povolení velením základny.
V roce 1995 Ministerstvo obrany ČR vydalo společnosti EBA a.s. povolení k využití vojenského letiště v Pardubicích pro civilní účely.
Dále v roce 1995 ÚCL udělil společnosti EBA a.s. oprávnění k provozování letiště a rozhodnutím Ministerstva dopravy a spojů, Odboru civilního letectví byl dán společnosti EBA a.s. souhlas k poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Pardubice.
18.5.1995 bylo letiště oficiálně otevřeno pro civilní provoz. Od 1.11. 1996 je letiště schváleno pro provoz za podmínek IFR.

V roce 2002 se město Pardubice stalo 100% vlastníkem společnosti EBA a.s.

Letiště je využíváno jak pro osobní dopravu, tak i pro čistě nákladní lety. Osobní doprava je pravidelně po celý rok realizována ruskými cestovními kancelářemi společnostmi, dále létají pravidelné linky Moskva - Pardubice a Petrohrad - Pardubice. V době letní turistické sezóny jsou z Pardubic dopravováni turisté do Tunisu, Bulharska, Řecka, černé Hory atp. v rámci charterů tuzemských cestovních kanceláří.
Nákladní doprava se týká převážně firem působících v Pardubicích, létá se například pro FOXCONN CZ (výroba počítačů), nebo ERA a.s. (výroba radiolokátorů). Mezi nákladními letadly se od roku objevují i Il-76 nebo An-124 Ruslan.

V současnosti se již několik let táhnou pokusy o získání silného strategického partnera pro letiště, který by postavil novou odbavovací halu i další zázemí letiště. Mluvilo se o opravnách leteckých motorů, o lakovně i o areálu volnočasových aktivit. Bohužel jsou veškeré pokusy doposud marné a nevypadá to, že by se to v blízké budoucnosti mělo změnit k lepšímu.
Neurychlí to ani fakt, že letiště a většinu přilehlých pozemků vlastní ministerstvo obrany, pouze malá část pozemků a budov je ve vlastnictví EBA a.s., nebo města Pardubic. Dalším požadavkem je výstavba JZ obchvatu města z důvodu příliš vysokého zatížení obyvatel Popkovic a Starých Čívic dopravou (hlukem, splodinami) a v případě nárůstu provozu na letišti by toto zatížení překročilo únosnou mez.

[1] Internetová prezentace EBA a.s.
[2] „Infoservis - Posádka Chrudim a Pardubice" - Odbor komunikačních strategií MO, Tisková a informační služba 15. listopad 2007


Poslední aktualizace: