Historie pardubického letiště

Flak-Ersatz-Abteilung 99

Protiletadlová obrana byla od roku 1940 v Protektorátu zajišťována silami FLAK Gruppe Böhmen, která se dělila na FLAK Untergruppe Pilsen (Plzeň a západní Čechy), FLAK Untergruppe Elbe (úseky Kralupy, Kladno, Praha, Kolín, Domašín, Pardubice) a Flak Untergruppe Mähren (úseky Brno a Moravská Ostrava). Základní jednotkou protiletadlové obrany byl Flakabteilung. Ten obsahoval 4-6 baterií a podle toho z jakých, byl označován jako:

  • těžký (německé kanóny ráže 88, 105 a 128mm, ex čs. ráže 75mm)
  • smíšený (z lehkých i těžkých baterií)
  • lehký (lehký flak kanóny ráže 20mm, střední ráže 37-55mm)
  • světlometný (světlomety o průměru 150 a 200 cm, naslouchací přístroje - Horchgeräte).
  • uzávěrový (balónový) - v Protektorátu se nevyskytovaly
  • výcvikový
Nadřízenou jednotkou Flakabteilungu byl Flakregiment. Ten se skládal ze štábu a 4 Flakabteilungů. První a druhý byly vyzbrojeny protiletadlovými zbraněmi, třetí byl světlometný a čtvrtý byl výcvikový. Menší světlomety (o průměru 60 cm) měly ve výzbroji i protiletadlové dělostřelecké baterie. Součástí byla i hlásná služba - Luftnachtrichtenabteilung.

Během války v Pardubicích působil Flak-Ersatz-Abteilung 99.

Byl zformován v roce 1939, v roce 1941 dislokován jako leichte Flak-Ersatz-Abteilung 99 v Oggau u Eisenstadtu (Luftgau XVII), později přesunut do Pardubic. Zde byla jednotka umístěna v kasárnách na Hůrkách, které byly v době okupace přejmenovány na Richthofen Kaserne.

Richthofen - Kaserne Pardubitz

Foto kasáren na Hůrkách z roku 1942. Německý voják drží stráž u brány Richthofen - Kaserne. Zdroj: Vlastní sbírka

1.7.1942 byla jednotka rozdělena na leichte Flak-Ausbildungs-Abteilung 99 a leichte Flak-Ersatz-Abteilung 99. Brzo poté, leichte Flak-Ausbildungs-Abteilung 99 byl přeznačen na leichte Flak-Abteilung 691 a redislokován do Antwerp. Leichte Flak-Ersatz-Abteilung 99 zůstal v Pardubicích a byl podřízen Flak-Ersatz-Regiment 6/Luftgau XVII.

Ltn. Tschiersky Wm. Voigt Wm. Lorenz

Fotografie z vnitřních prostor kasáren - příslušníci 4./lei Flak Ausb Abt.99 - Ltn. Tschiersky "Bubi",
Wm. Voigt a Wm. Lorenz "Der Spiess" Zdroj: Vlastní sbírka a sbírka M.Veverky

Bylo nalezeno mnoho ID známek jednotky, na kterých bylo vyraženo ITAL. Původně jsem z toho vyvozoval, že značnou část jednotky tvořili italští vojáci. Zdá se, že skutečnost byla trochu jiná. Pokud je mi známo, nebyla nikde prezentována žádná známka jednotky s označením ITAL., která by byla přidělena vojákovi. Zřejmě se jednotka připravovala na výcvik italských vojáků, ale vzhledem k vývoji války k tomu nedošlo.
Pokud někdo ze čtenářů tohoto článku má k dispozici raženou ID známku této jednotky s ITAL a číslem vojáka, byl bych rád, kdyby mě kontaktoval. Díky.

Zdroj: Vlastní sbírka a sbírka M.Veverky.

[1] The Luftwaffe, 1933-45
[2] „Mustangy nad Protektorátem“ - Jiří Rajlich; MBI,Praha 1997; ISBN 80-902238-1-8
[3] „Letecká válka nad Čechami 1944-1945“ - Stanislav Kokoška, Jan Němeček, Lubor Václavů; Východočeské muzeum v Pardubicích; ISBN nemá


Poslední aktualizace: