Historie pardubického letiště

Letecké školy Luftwaffe v Pardubicích

Pardubické letiště si Luftwaffe vybrala primárně jako letiště výcvikové, ale sekundárně bylo používáno jako doplňovací a opravárenské.

Jako pracovní plochy pro výcvik byly k letišti přidruženy ještě letiště Chrudim, Zbraslavice, Skuteč (tj. Chrudim, Sbraslawitz, Skutsch).

Sch./FAR Pardubitz 32

Od října 1939 působila na letišti Sch./FAR Pardubitz 32 (Schule / Flieger-Ausbildungs-Regiment 32) s letouny:
Ar68, Ar96, Bü131, Fw58, Go145, He72, Kl35, E-39, W34.
Velitelem byl do 11.6.1940 Obstlt. Kurt Schröder, 12.6. ho nahradil Obstlt. Otto Rödiger. Jako instruktoři zde pracovali např. Fw.Lagodny, Obfw.Strecker, Obfw.Dehn a Uffz.Müller.

Praga E-39

Dvojice E-39 (VB+SW a RU+AF) ze stavu Sch./FAR 32. Přesné datum neznámé. Zdroj: LEMB


FFS (A/B) 32 Pardubitz

1.10.1941 byla výše zmíněná škola přejmenována na FFS (A/B) 32 Pardubitz (Flugzeugführerschule A/B 32) vybavena letouny:
Ar66,Ar68, Ar96, Bü131, Bü181, C445, Fw44, Fw58, Go145, He45, He72, Kl35, Š328, E-39, SG38, W33, W34.

Heinkel He-72

Neznámý německý poddůstojník neznámého dne před Heinkelem He-72 z pardubické letecké školy. Zdroj: Sbírka M. Veverky


27.11.1941 havaroval Oberfeldwebel Gustav Schramm, instruktor z FFS (A/B) 32 s letounem Ar 96. V 9.40 dopadl na zahradu rodinného domu čp.655 v Jiříkově ulici (pozn. tato ulice už neexistuje, byla v prostoru dnešní pěší zóny na Karlovině). Pilot zahynul, letadlo dvakrát explodovalo. Na místo havárie dorazili místní hasiči, po nich německá asistence. Odpoledne dokonce dorazila i komise z Berlína, která měla právě v Pardubicích jednání.

Junkers W33

Junkers W33 DB+ET z pardubické letecké školy. Zdroj: Internet


31.3.1942 jako velitel končí Obstlt. Rödiger a jeho nástupcem se stává Obstlt. Erdmann Brunow.

Š-328.221 Š-328.221

I takto může dopadnout výcvik. Při přistání u Chrudimi došlo ke kolizi Letovu Š-328.221 s volským potahem. Výsledkem byl zničený letoun a dva mrtví voli. Pilotoval Peter Lüdcke, nehoda se stala v srpnu 1941. Příslušnost k FFS (A/B) 32 dokládá znak koně pod kokpitem letounu. Zdroj: LEMB


FFS (A) 32 Pardubitz

K dalšímu přejmenování stále jedné a téže školy pak došlo 15.10.1943, kdy se z ní stala FFS (A) 32 Pardubitz a k dispozici měla letový park skládající se z letounů:
Ar68, Bü131, Bü181, Fw58, He45, He72, Kl35, Š328, E-39, SG38, W33, W34.
Do konce měsíce po přejmenování opouští funkci velitele Obstlt. Brunow a do čela školy se dostává k 1.11.1943 Maj.Joachim Willigmann, kterého ale už 16.12.1943 nahradil Mjr.Arnulf Blasig, který setrval ve své funkci až do konce této jednotky.
K jejímu rozpuštění došlo 25.1.1944, kdy její zbytky převzala FFS (A) 9 v Grottkau.

Mjr. Arnulf Blasig K poslednímu veliteli školy ještě několik slov. Major Arnulf Blasig byl držitelem vysokých říšských vyznamenání - Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz, Deutsches Kreuz in Gold, Frontflugspange für Kampfflieger. Před příchodem do Pardubic měl za sebou bohatou válečnou minulost, účastnil se invaze do Polska, bitvy o Británii, byl nasazen i ve Finsku. Poté mimo jiné působil i na říšském ministerstvu letectví.
Po ukončení činnosti ve funkci velitele FFS (A) 32 Pardubitz (a jejím rozpuštění) odešel působit do čela letecké školy FFS (A/B) 9 v Grottkau, která zbytky pardubické FFS převzala. Následně ještě působil např. u Schlachtfliegerausbildungu patřícímu pod 2. Flieger-Schule-Division. Nakonec se na území protektorátu ještě vrátil - od dubna 1945 až do konce války velel III./SG 10, která měla základnu nejprve v Přerově a konce války se dočkala na letišti ve Vysokém Mýtě.

[1] „Mustangy nad Protektorátem“ - Jiří Rajlich; MBI,Praha 1997; ISBN 80-902238-1-8
[2] The Luftwaffe, 1933-45
[3] „Havárie letadla v Pardubicích“ - Zdeněk Bičík; Zprávy Klubu přátel Pardubicka 7-8/1978
[4] Die Träger des Ritterkreuzes - affengattungen (německy)


Poslední aktualizace: