Historie pardubického letiště

Pilotní licence Luftwaffe
A1

Nezávisle na třech stupních pilotních licencí pro piloty bezmotorových letounů vydávaných NFSK, licenci A1 získal ten, kdo provedl přemet, tři bezchybná přistání, let ve výšce 2000m a 300km dlouhý navigační let do trojúhelníku na jedno nebo dvoumístném letounu do váhy 500kg.

A2
Licence A2 se udělovala za podobných podmínek a s tím rozdílem, že letadlo bylo dvoumístné. Nejvíc pilotů Luftwaffe se školilo na letounech s dvojím řízením a tak toto byla nejčastěji jejich nejnižší kvalifikace.

B1
Vyšší byla licence B1. K jejímu získání musel žák prokázat absolvování nejméně 3000 letových kilometrů, 600km navigačního letu do trojúhelníku během devíti hodin, let ve výšce 4500m a nejméně 50 letů na letounu kategorie B1 (1motor, 1-3 sedadla, max. 2500kg). Dále ještě pilot musel předvést 3 precizní přistání, 2 noční přistání a absolvovat 30 minut nočního letu.

B2
Licence B2 byla zase o něco náročnější. Požadavky byly: 6000 nalétaných km z toho nejméně 3000km na letounech třídy B1 a 50 dalších nočních letů s několika obtížnými nočními přistáními.

C1
Pro lítání na vícemotorových letounech byla nutná licence třídy C. Minimální požadavky splňoval ten, kdo měl nalétáno 20 000km v leetounu třídy B (1motor, 1-6 sedadel, max. hmotnost 2500kg), z toho 6000km jako první pilot. A nejen to - žadatel o licenci musel absolvovat dalších 30 letů v letadle třídy C1 (1motor, 6 sedadel, váha větší než 2500kg) a prokázat dobrou celkovou znalost letecké komunikace.

C2
Nejobtížnější bylo získat pilotní licenci C2, pro níž bylo požadováno vlastnictví licence C1, dalších 30 školních letů (často 800km dlouhých a do trojúhelníku), dva lety jen na jeden motor a 200km dlouhý noční let.

[1] Luftwaffe Experten Message Board


Poslední aktualizace: