Historie pardubického letiště

Oběti spojeneckých náletů na Pardubice v době druhé světové války

Následující seznam obsahuje jména obětí třech spojeneckých náletů na Pardubice v roce 1944, která se mi podařilo v dostupné literatuře dohledat. Jde o oběti náletů, které zemřely přímo při útoku na Pardubice a na zranění utrpěná při těchto náletech - nikoliv při doprovodných útocích hloubkařů po trase náletu (např. letiště v Chrudimi).

Pro nálet z 22.7.1944 obsahuje 41 jmen obětí (uváděny jsou celkem 43, nebo 44 oběti).
Pro nálet z 24.8.1944 obsahuje cca 170 jmen obětí (uváděno je nejméně 213 obětí, včetně 19 německých vojáků na letišti a 11 německých občanů bydlících v Popkovicích - ti jsou označeni písmenem N).
Pro nálet z 28.12.1944 obsahuje jména tří obětí (uváděno je celkem 6 obětí).

Bydliště uváděná níže jsou v naprosté většině trvalá, ale jsou zastoupena i přechodná bydliště. Zejména se to týká četnických čekatelů ubytovaných v Pardubicích na Zámečku.
V roce 1944 se některé ulice jmenovaly jinak než dnes. Tehdy jednak ulicím v Pardubicích přiřadila okupační správa jména, která nepřipomínala samostatný československý stát a za druhé i po válce docházelo k přejmenování mnoha ulic. Např. ulice Arnošta z Pardubic byla ulice Karlova, Dr. Krpaty byla Kounicova, Havlíčkova - Waldštýnova, Husova - Smetanova, Jiráskova - K olšinkám a Palackého se jmenovala Mozartova. Dnešní Pražská ulice byla Pražská již tehdy, ale zahrnovala i dnešní Milheimovu ulici.

Následky náletu

Jeden z domů rozbořených při náletu na Pardubice v létě 1944. Datum náletu a adresa domu nezjištěny. Zdroj: Aukro.cz


Známé oběti náletu dne 22.7.1944
Bartoníčková Ludmila(*1930)
Černá Emílie(*1913)Rosice nad Labem č.68
Černý Ivo(*1942)Rosice nad Labem č.68
Dostál Václav(*1912)Pardubice - V zákoutí č.468
Dostálová Marie(*1919)Pardubice - V zákoutí č.468
Fröhlich Arnošt(*1899)Pardubice - Do nového č.99
Fröhlich Arnošt(*1932)Pardubice - Do nového č.99
Fröhlich Jan(*1929)Pardubice - Do nového č.99
Fröhlichová Emilie(*1897)Pardubice - Do nového č.99
Hanousková Josefa(*1885)Pardubice - Anenská č.34
Hyhlík Josef(*1873)Pardubice - Holubova č.896
Jaroš Miroslav(*1933)Hradec Králové - byl v Rosicích n.L na návštěvě u příbuzných
Kadidlo Milan(*1939)Pardubice - Husova ul.
Kadidlo Jiří(*1942)Pardubice - Husova ul.
Kadidlová Helena(*1943)Pardubice - Husova ul.
Klapka Emil(*1915)Pardubice - Zemská donucovací pracovna
Klatovská Zdenka(*1883)Pardubice - V Zákoutí č.59
Kopecký Karel(*1913)Pardubice - V Zákoutí č.467
Krikulová Růžena(*1887)Pardubice - Jungmannova ul.
Lozart František(*1921)Pardubice - Zemská donucovací pracovna
Pánek František(*1872)Pardubice - Holubova č.846
Pánková Františka(*1877)Pardubice - Holubova č.846
Pecka Jan(*1889)Pardubice - Ul. Dr.Krpaty
Pecka Jan(*1932)Pardubice - Ul. Dr.Krpaty
Petruška František(*1899)Pardubice - Do nového č.100
Petrušková Božena(*1907)Pardubice - Do nového č.100
Petrušková Drahomíra(*1936)Pardubice - Do nového č.100
Petrušková Ludmila(*1933)Pardubice - Do nového č.100
Růžek František(*1909)Pardubice - Husova č.1117
Růžek František(*1943)Pardubice - Husova č.1117
Růžková Božena(*1911)Pardubice - Husova č.1117
Růžková Božena(*1934)Pardubice - Husova č.1117
Ryšánek Miroslav(*1925)Pardubice - Zemská donucovací pracovna
Samek Josef(*1895)Pardubice - Hraniční č.452
Sitař Josef(*1870)Pardubice - Spojilská č.422
Sitařová Anna(*1877)Pardubice - Spojilská č.422
Skalický Martin(*1899)
Stejskalová Anna(*1910)Pardubice - Hraniční ul.
Veselý Josef(*1910)Pardubice - Zemská donucovací pracovna
Vítková Klaudie(*1882)Pardubice - Husova ul.
Vondráčková Anna(*1888)Pardubice - Holubova č.846


Pohřeb obětí náletu 22.7.1944


Pohřeb obětí náletu 22.7.1944


Pohřeb obětí náletu 22.7.1944

Pohřeb obětí náletu 22.7.1944 na Pernštýnském náměstí. Zdroj: Sbírka M. Veverka

Známé oběti náletu dne 24.8.1944
Andrlová Jiřina(*1928)Pardubice - Zajíčkova č.310
Archlebová Karolína(*1910)Pardubice - Pichlova č.706
Balada Jaroslav(*1898)Svítkov č.316
Baladová Božena(*1907)Staré Čívice
Baldrychová Jana(*1914)Popkovice 80
Baldrychová Jana(*1941)Popkovice 80
Baler Franz(*1883)(N - není v databázi VDK)
Bečička František(*1912)Pardubice
Beránková Hermína(*1892)Pardubice - Palackého č.295
Bierschenk Bernhard(*1.9.1920)(N - Obergefreiter)
Blata Antonín(*1924)Pardubice - Zemská donucovací pracovna
Bonazzi Saturno(*30.9.1925)(N - Hilfswilliger)
Bořek Bedřich(*1912)
Bořek Jan(*1908)Pardubice
Bureš Jan(*1883)Pardubice - Palackého č.295
Bureš Karel(*1938)Pardubice
Cabicar Oldřich(*1932)Svítkov č.245
Cabicarová Barbora(*1893)Svítkov č.245
Cinek Jiří(*1943)Pardubice - Palackého č.295
Cinek František(*1904)Pardubice - Palackého č.295
Cinková Božena(*1922)Pardubice - Palackého č.295
Čermáková Františka.(*1899)Popkovice č.78
Čermáková Marie(*1925)Popkovice č.78
Čermáková Kateřina(*1933)Popkovice č.78
Černý Vincenc(*1877)Staré Jesenčany
Doležalová Jiřina(*1926)Dražkovice č.61
Dvořáková Anna(*1897)Pardubice - Palackého č.295
Dvořáková Věra(*1925)Svítkov č.31
Dvořáková Vlasta(*1921)Pardubice - Palackého č.295
Doskočil Čeněk>/td>Svítkov č.88
Dytrich Václav(*1888)Svítkov č.196
Dytrichová Marie(*1888)Svítkov č.196
Engel František(*1915)Pardubice
Fenyková Hedvika(*1901)Nové Jesenčany č.116
Fofoňka František(*1906)Pardubice - Zámek č.2
Formánek Antonín(*1880)
Franěk Josef(*1884)Nové Jesenčany č.9
Friedel Evžen(*1924)Pardubice - Studánka č.110
Froněk FrantišekStaré Jesenčany
Frošová Ludmila(*1920)Pardubice - Palackého č.295
Gabler Adolf(*1922)Pardubice - Zemská donucovací pracovna
Grubl František(*1917)Svítkov - Dlouhá ul.
Hamáček Karel(*1916)Pardubice - Zámeček
Havlíčková Anna(*1871)Popkovice
Hemala Jaroslav(*1910)Pardubice - Zemská donucovací Pracovna
Hemerková Božena(*1898)Pardubice - Palackého ul.
Hlavatá Marie(*1902)Pardubice - Pražská č.1188
Holá Emilie(*1921)Pardubice
Horák Karel(*1921)Svítkov - podle [1] zahynul 3.3.1945 při bombardování Nordhausenu, kde byl nuceně nasazen, ale je uveden na pomníku "Zemřelým po náletu 24/8 1944" ve Svítkově
Houha Stanislav(*1925)Pardubice - Češkova ul.
Hrachovinová Marie(*1924)Staré Jesenčany
Hrobsky Arnošt(*1924)Pardubice - Zámeček č.1045
Hütten Friedrich(*3.8.1925)(N - Flieger)
Chlumecká Cecilie
Chromčiak Josef(*1920)Rosice nad Labem
Jakubetz Alfons(*29.10.1903)(N)
Jelečková Jaroslava(*1941)Pardubice - Rožkova č.1009
Jelenová Vlasta(*1913)Pardubice - Havlíčkova č.1233
Jeníková Růžena(*1923)Podůlšany
Jílková Věra(*1925)Popkovice č.170 - ale není uvedena na pomníku v Popkovicích, zemřela na nádraží
Jiříkovic Josef(*1925)Pardubice - Zámeček 1045
Kabrhel (Kabriel?) František(*1895)Pardubice
Kasalová Hana(*1927)
Kašpar Jaroslav(*1922)Svítkov č.299
Kašparová Anna(*1899)Svítkov č.299
Kmoníčková Marie(*1922)Svítkov č.98
Koláčný Josef(*1898)Pardubice
Konečná Jiřina(*1920)Pardubice - Havlíčkova ul.
Koníř František(*1897)Nové Jesenčany č.4
Kostkubová Emilie(*1904)Pardubice - Pražská č.618
Kotková Žofie(*1889)Pardubice - Ul. Arnošta z Pardubic
Kovačka František(*1889)Staré Jesenčany
Kozáček Václav(*1871)Staré Jesenčany
Kraus Miloš(*1923)Pardubice - Zámeček
Kreiner Roman(*1916)(N - není v databázi VDK)
Kroufek Václav(*1868)Popkovice
Kroufková Anna(*1875)Popkovice
Kruger Werner(*1897)(N - není v databázi VDK)
Kubíková Marie(*1921)Staré Čívice
Kučera Čeněk(*1888)Popkovice
Kučerová Anna(*1864)Pardubice - Jungmannova ul.
Köhler Václ.Svítkov - je uveden na pomníku ve Svítkově, ale chybí ve sborníku [1]
Kvapilová Antonie(*1895)Pardubice - Jiráskova č.908
Lebduška Václav(*1930)Svítkov č.152
Lebdušková Albína(*1907)Svítkov č.152
Ledl Jaroslav(*1889)Chrudim
Levínský František(*1913)Pardubice - Přerovská č.1064
Leisner Josef(*23.2.1905 )(N - Gefreiter)
Linhart Josef(*1877)Pardubice - Palackého č.295
Linhart Josef(*1916)Pardubice - Palackého č.295
Linhartová Františka(*1891)Pardubice - Palackého č.295
Malinský (Malínský?) Jaroslav(*1918)Pardubice - Jahnova ul.
Mareš Bohuslav(*1904)Pardubice - Nádražní ul.
Matějíčková Marie(*1895)
Murr Friedrich(*1916)(N - není v databázi VDK)
Murr Gertrude - geb. Geizer(*1919)(N - není v databázi VDK)
Nager Beato(*1923)(N - Obergefreiter)
Netek Jan(*1907)Staré Jesenčany č.31
Neubauer Ladislav(*1931)Pardubice - Palackého č.295
Neubauerová Jana(*1898)Pardubice - Palackého ul.
Neumann Rosa(*1943)Popkovice (N - není v databázi VDK)
Němec František(*1903)Svítkov č.310
Nováková Anna(*1890)Popkovice
Nováková Marie(*1923)Svítkov č.111
Novotná Milada(*1901)Pardubice - Teplého č.664
Novotný Josef(*1921)
Pavlíček František(*1886)Popkovice č.44
Pecivál Josef(*1892)Pardubice - Palackého ul.
Plimlová Marie(*1894)Svítkov č.301
Polívka Emil(*1943)Svítkov č.31
Polívková Pavlína(*1886)Svítkov č.31
Prauss Wilhelm(*13.4.1901)(N - Schütze)
Praveček Jiří(*1923)Pardubice
Prorok Čeněk(*1866)Popkovice č.12
Radvanovská Barbora(*1888)Pardubice - Pražská č.1947
Radvanovský František(*1881)Pardubice - Pražská č.1947
Rössler Václav(*1905)Svítkov č.326
Růžek Jaroslav(*1939)Pardubice - Palackého č.295
Růžková Antonie(*1895)Pardubice - Palackého č.295
Rychlíková Věra(*1926)Pardubice - Palackého ul.
Sedláček Václav(*1890)Pardubice
Schejbalová Jaroslava(*1930)Pardubice - Palackého ul.
Schumacher Fritz(*30.1.1917)(N - Obergefreiter)
Schumann Kurt(*16.11.1909)(N - Unteroffizier)
Skulimma Ernst Paul(*20.2.1912)(N - Feldwebel)
Slavík Josef(*1932)Svítkov č.152
Slavík Vilém(*1902)Svítkov č.152
Slavíková Růžena(*1905)Svítkov č.152
Smíšek Jos.Svítkov - je uveden na pomníku ve Svítkově, ale chybí ve sborníku [1]
Soldánová Bedřiška(*1923)
Souček František(*1906)Pardubice
Srbová Anna(*1869)Pardubice
Stuhler Vincenc(*18.1.1902)(N - Obergefreiter)
Suchánek Jaroslav(*1905)
Svoboda František(*1891)Pardubice - Havlíčkova ul.
Svobodová Anna(*1897)Pardubice - Havlíčkova ul.
Svobodová Emilie(*1887)Pardubice - Havlíčkova ul.
Svobodová Libuše(*1923)Pardubice - Havlíčkova ul.
Šafránek Albert(*1867)Pardubice - Teplého č.664
Šanda Rudolf(*1905)
Šandová Jitka(*1934)
Šikolová Květoslava(*1915)Pardubice - Jungmannova č.759
Šimková Libuše(*1923)Pardubice - Havlíčkova ul.
Šiška František(*1914)Nové Jesenčany
Šolcová Danuše(*1938Staré Jesenčany č.9
Šrol Jaroslav(*1905)Pardubice - Přerovská ul.
Struck Richard(*13.12.1914)(N - Feuerwerker)
Šťastná Terezie(*1900)Pardubice - Arnošta z Pardubic č.41
Šupita Alois(*1903)Popkovice - ale není uveden na pomníku v Popkovicích
Tepr Prokop(*1889)Pardubice - Wernerovo nábř. č.114
Thiele Helmuth Otto (*27.1.1919)(N - Unteroffizier)
Tichá Emilie(*1928)
Truxa Jan(*1860)Pardubice - Jungmannova č.760
Truxová Karolína(*1869)Pardubice - Jungmannova č.760
Truxová Vilemína(*1891)Pardubice
Tumpach Jiří(*1913)Pardubice - Havlíčkova č.1233
Turek Emilián(*1882)Pardubice - Jungmannova ul.
Turková Anna(*1886)Pardubice - Jungmannova ul.
Ťápalová Františka(*1905)Nemošice
Valášková Emilie(*1903)Pardubice
Vaňásková Marie(*1923)Pardubice - Palackého č.295
Vaňous Václav(*1886)Svítkov
Vinař Karel(*1893)Pardubice - Pražská ul.
Vondráková Marie(*1922)
Voženílek Karel(*1909)Pardubice - Pražská ul.
Voženílek Karel(*1936)Popkovice
Voženílek Stanislav(*1939)Popkovice
Voženílková Kateřina(*1910)Popkovice
Voženílková Marie(*1907)Pardubice - Karlova ul.
Vrba Václav(*1878)Svítkov č.243
Vrchota Eduard(*1893)Studánka č.227
Warmuth Karl(*23.3.1922)(N - Obergefreiter)
Weitemeier Erwin(*22.3.1913)(N - Oberfeldwebel)
Winkler Johann(*4.10.1910)(N - Obergefreiter)
Zaňková Františka(*1875)Popkovice č.80
Zavadilová Marta(*1891)Pardubice - Teplého ul.
Zohsel Josef(*1903)(N - není v databázi VDK)


Havlíčkova ulice po náletu 24.8.1944 Palackého ulice po náletu 24.8.1944

Havlíčkova a Palackého ulice po náletu 24.8.1944. Zdroj: Sbírka M. Veverka

Jungmannova ulice po náletu 24.8.1944

Jungmannova ulice po náletu 24.8.1944. Zdroj: Sbírka M. Veverka

Známé oběti náletu dne 28.12.1944
Divecká Antonie(*1896)Rosice nad Labem č.189
Klapka Václav(*1927)Pardubice
Žáková Emilie(*1881)Rosice n. L.

[1] „Kniha obětí nacistického násilí a druhé světové války z okresu Pardubic (léta 1938-1946)“ - František Dosoudil; Východočeské muzeum Pardubice, Pardubice 2005; ISBN 80-86046-80-X
[2] „Letecká válka nad Čechami a Moravou v létě 1944 - oběti leteckého bombardování Pardubic 22. července 1944“ - František Dosoudil; Zprávy klubu přátel Pardubicka 1-2/2000
[3] „Ulice obětí 24. srpna - 55. výročí bitvy o paliva (Battle of Fuel) - Bombardování pardubické rafinerie minerálních olejů a pardubického letiště 24. srpna 1944“ - František Dosoudil; Zprávy klubu přátel Pardubicka 1-2/2000
[4] „28. prosinec 1944: třetí bombardování Pardubic“ - František Dosoudil; Zprávy klubu přátel Pardubicka 1-2/2000
[5] „Vojenská pietní místa města Pardubice" - Ivo Šťastný, Pardubice 2010
[6] Váleční veteráni kolínska
[7] Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (německy)


Poslední aktualizace: