Historie pardubického letiště

Schlachtgeschwader 151

Doplňovací Schlachtgeschwader 151 působila na pardubickém letišti od konce ledna roku 1944. Primárním úkolem SG 151 byl výcvik posádek pro doplnění frontových jednotek (včetně bojového výcviku). SG 151 byla původně určena jako doplňovací pro SG 1, SG 2, SG 3, SG 5 a SG 77. Instruktoři jednotky také přeškolovali frontové letce při přechodu z Ju-87 na Fw-190. Během války bylo z instruktorů a nejzkušenějších žáků SG 151 vytvořeno Einsatzkommando, které bylo určeno k vedení vzdušného boje nad protektorátem. Výzbroj tvořily Fw-190 různých verzí.

1944

29.1.1944 se do Pardubic přesunul Stab, 5. a 6./SG 151 a III./SG 151.
SG 151 byla vybavena variantami letounů Ju-87 a Fw190. Velitelem SG 151 byl v této době Obst.Karl Christ. SG 151 byla přímo podřízena OKL, General der Schlachtflieger. Velitelem II./SG 151 byl Hptm.Heinrich Heins, III./SG 151 velel Hptm.Hanschke.

V březnu se velitelem III./SG 151 stal Hptm. Egon Stoll-Berberich (R).
Od 15.5.1944 se instruktoři SG 151 mimo výcviku svých pilotů věnovali přeškolování ostřílených frontových pilotů z III./SG 3. V Pardubicích probíhal jejich výcvik při přechodu z Ju-87 na Fw190.

V létě 1944 byla do sestavy SG151 začleněna SG 152, resp. její jediná existující gruppe. Byla označena IV./SG 151, místem jejího působení se stal od 17.8.1944 až do 23.2.1945 Prostějov. Veliteli IV./SG 151 byli postupně Hptm.Karl Kennel (17.8.1944 - 10.10.1944), Hptm.Franz (podle [3] Hans) Smole (15.10.1944 - 23.2.1945) a Hptm.Paul Dose (24.2.1945 - 15.4.1945). 24.2.1945 byla gruppe přesunuta do Norimberku.

V srpnu odlétla z Pardubic přeškolená III./SG 3.
K 17.8.1944 proběhly velké organizační změny ve struktuře SG 151 a v rozmístění na základnách. 5./SG 151 se změnila na 7./ SG 151, a byla sloučena s 3./SG 151.
6./SG 151 se stala 11./SG 151 a byla převedena do Agramu.
8./SG 151 byla přečíslována také, na jaká číslo zdroje neuvádějí. Byla spojena s bývalou Umschulstaffel G.d.S.
9./SG 151 byla zformována z Fliegerstaffel Ritter.

Po všech těchto změnách zůstal v Pardubicích Stab, 8./SG 151 a 9./SG 151. 7./SG 151 se pravděpodobně ihned, ale určitě do začátku září přesunula na letiště ve Vysokém Mýtě.
Většina SG 151 byla převedena na východní frontu, kde doplnila ztráty existujících jednotek. Šlo pravděpodobně o následující: I., II., 4.(Pz.), 5., 12., 13., 14., a 15./SG 151.

Po srpnovém náletu se pardubická část III./SG 151 přesunula na čas do Vyškova. Ani tam se ale před americkými letadly neschovala. 27.8.1944 bylo asi ve 13.30 h při zpáteční cestě z náletu na hornoslezské rafinerie v Blechhammeru napadeno stíhacím doprovodem letiště a výsledkem bylo 9 zničených a 3 poškozené Fw190F-8 právě od III./SG 151. Provoz na letišti byl velice rychle obnoven a do týdne se opět III./SG 151 vracela do Pardubic.
Ještě v srpnu dorazila na pardubické letiště I./SG 3 (přesné datum neznám) a do listopadu se u SG 151 přeškolovala na Fw190.

U Vysokého Mýta se 3.9.1944 zřítil kratce po startu Fw 190F-8 ze 7./SG151, zřejmě kvůli vadě na motoru. Pilot zahynul. Údajne snad mechanici opravovali nějaký agregát na motoru, pilot ihned po opravě odstartoval, ale kratce po odlepení se od země mu začal motor vysazovat. Obrátil se a přistál. Mechanici opět přistavili stroj na stojánku a začali ho opravovat. Po chvíli pilot znovu odstartoval, ve stejném místě mu motor opět vysadil a než stačil dokonat obrat a vrátit se zpět na dráhu, motor explodoval a letadlo se zřítilo.

7.12.1944 nahradil velitele SG 151, Obst. Karla Christa, Oberst Helmut Bruck, který byl v této funkci až do 31.3.45)

1945

V lednu opustila 7./SG 151 Vysoké Mýto a přemístila se do Bayreuth-Bindlachu, stejně jako Stab./ SG 151 a zbytek III./ SG 151.
Ještě před přesunem ale u 7./SG 151 v lednu došlo ke ztrátě Fw190F-8, pilot je veden jako MIA. Podle [3] ale zůstala III./SG 151 v Pardubicích až do 8.4.1945.

[1] The Luftwaffe, 1933-45
[2] „Mustangy nad Protektorátem“ - Jiří Rajlich; MBI,Praha 1997; ISBN 80-902238-1-8
[3] „Luftwaffe over Czech Territory 1945“ - Jiří Rajlich, Stanislav Kokoška; JaPo, Hradec Králové 2001; ISBN nemá
[4] „Jindřichův Hradec 1944“ - Jiří Rajlich; Paseka, Praha a Litomyšl 1998; ISBN 80-7185-147-7


Poslední aktualizace: