Historie pardubického letiště

Schlachtgeschwader 3

V rámci přezbrojování bitevního letectva Luftwaffe se v průběhu roku 1944 objevily na letišti v Pardubicích i tři gruppe SG3. Velitelem SG3 byl v této době Oberst Kurt Kuhlmey (od 18.10.1943 do 15.12.1944).

Předmětem přezbrojení byl přechod od zastarávajících Ju-87D-5 na na Fw190F, nebo G.

V květnu z Krymu přiletěla III. / SG 3, od 15. května se tak III./SG3 pod velením Hptm. Heinze Hamestera (31.12.1943 - 15.6.1944) a posléze Hptm. Heinze Hogeho (15.6.1944 - 15.10.1944) učili létat frontoví piloti na nové technice a to pod vedením instruktorů z SG 151. 30.6.1944 bylo přeškolení této gruppe ukončeno a jednotka se vrátila tam, odkud do Pardubic přišla - na východní frontu.

V červnu pro změnu přiletěla II./SG 3 a ihned započal její výcvik. Velitelem gruppe byl Hptm. Theodor Nordmann (18.10.43 - 18.1.45).

Počátkem srpna z Kuronska dorazila I./SG3 pod velením Hptm. Heinze Töpfera (?.?.1944 - 19.2.1945). Není mi známo, jestli přiletěli ještě před ničivým náletem 24.8.1944, nebo až po něm. Přeškolení jednotky probíhalo taktéž pod vedením instruktorů z SG 151 a skončilo v listopadu. Poté se jednotka přesunula do východního Pruska.

[1] The Luftwaffe, 1933-45
[2] „Jindřichův Hradec 1944“ - Jiří Rajlich; Paseka, Praha a Litomyšl 1998; ISBN 80-7185-147-7


Poslední aktualizace: