Historie pardubického letiště

Správa letiště Pardubice, VÚ 2436
Od 7.10.2008 není tento článek více aktualizován, protože jde o "živou" jednotku. Bohužel nemám čas sledovat, co je u ní nového, a udržovat tak aktuální informace. Ty naleznete na webových stránkách jednotky.

SLP Správa letiště Pardubice vznikla k 1.12.2003 na základech bývalé 34. základny Speciálního letectva Pardubice. V době založení měla kolem 170 osob. Jejím hlavním úkolem je zabezpečení letištně provozní služby na pardubickém letišti.
3.9.2008 pplk.Ing. Ivan Čech odešel z funkce velitele Správy letiště do Čáslavi a na jeho místo nastoupil jeho dosavadní zástupce, pplk.Ing. Martin Janatka.

Správa letiště Pardubice dále odpovídá za schopnost pardubického letiště zajistit leteckou činnost jednotek letectva AČR při výlukách jejich domovských základen. Pardubické letiště navíc ještě funguje jako diverzní letiště pro národní hotovostní systém, SLP zabezpečuje plnění úkolů pohotovostního systému NATINADS.
Správa letiště Pardubice v rámci smlouvy Open Skies zajišťuje mezinárodní pozorovací lety z letiště Pardubice a pardubické letiště slouží i jako tranzitní pro případná mezipřistání letadel v rámci této smlouvy.
Dalším úkolem Správy letiště Pardubice je zajišťování smluvních vztahů mezi Ministerstvem obrany ČR a dalšími subjekty působícími na pardubickém letišti. V první řadě jde o společnost LOM / Centrum leteckého výcviku, která zajišťuje letecký výcvik budoucích pilotů AČR, a společnost East Bohemian Airport a.s., která je civilním provozovatelem pardubického letiště.

Po ukončení činnosti 34.zSL Pardubice armáda opustila některé objekty ve prospěch LOM / CLV a EBA a.s., ale zároveň modernizovala část svého zázemí tak, aby zde mohl v případě výluky čáslavského letiště fungovat národní hotovostní systém. Tak tomu bylo např. v roce 2006, kdy v Pardubicích působily více než půl roku letouny gripen 211. taktické letky 21.zTL Čáslav.

SAAB JAS-39C Gripen

SAAB JAS-39C Gripen AČR v Pardubicích 16.11.2006 během výluky čáslavského letiště. Zdroj: AIRLINERS.NET


Organizačně se Správa letiště Pardubice dělí na:

 • Velitelství a štáb
 • Letištní stanoviště letových provozních služeb LS LPS
 • Technický roj logistické podpory a ochrany
 • Technický roj radiotechnického zabezpečení
 • Technický roj letištního technického zabezpečení
 • Vojenská hasičská jednotka

Velitelství a štáb

Zabezpečuje velení, řízení a koordinuje činnost jednotlivých částí správy.
V rámci plnění požadavků smlouvy Open Skies zajišťuje plnění úkolů vzdušného průzkumu a leteckého snímkování. Poskytuje kompletní zázemí pro zahraniční monitorovací tým, zajišťuje vyvolávání snímků a jejich vyhodnocování.
Řídí logistické zabezpečení správy.

Letištní stanoviště letových provozních služeb LS LPS

Zabezpečuje letištní provozní službu na letišti Pardubice. Řízení letového provozu funguje nepřetržitě 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Dále tato část správy zajišťuje provoz letecké meteorologické stanice a poskytuje letecké informačních služby.

Technický roj logistické podpory a ochrany

Plní požadavky logistického zabzpečení provozu správy. Organizuje a vykonává dozorčí a ochranné směny při střežení letecké techniky.

Technický roj radiotechnického zabezpečení

Zajišťuje radiotechnický provoz letiště a funkčnost radiolokačních, světlotechnických, radionavigačních a spojovacích systémů letiště.

Technický roj letištního technického zabezpečení

Zodpovídá za plnění úkolů v oblasti letištně-technického zabezpečení v zimních i letních podmínkách v plném rozsahu. Zajišťuje cross-service pro letouny AČR a NATO. Zabezpečuje letový provoz prostředky letištního a letištního technického provozního zabezpečení.

Vojenská hasičská jednotka

VHJ letiště Pardubice VHJ primárně zajišťuje požární zabezpečení letiště a spolupracuje s dalšími složkami IZS. V době létání jednotka přednostně zasahuje u letecké techniky, musí byt schopna zásahu do 3 minut na jakémkoliv místě letiště. Jednotka zajišťuje vojenský i civilní provoz.
VHJ disponuje následujícími vozidly:

 • 3x CAS 32 T-815
 • 1x CAS 25 Liaz
 • 1x T-815-AV-15
 • 1x T-815 AD 28
 • 1x RZA-MB Atego
 • 1x letištní speciál MB ACTROS
 • 1x T-815 8x8 na likvidaci ropných havárií
 • 1x UAZ 469 BI 4x4
Mimo dýchací techniku je jednotka dále vybavena ochrannými protichemickými obleky, zvedacími vaky, vyprošťovacím zařízením, elektrocentrálami atp.
Součástí jednotky je i lezecká skupina schopná zásahu ve výškách a nad volnou hloubkou.

VHJ letiště Pardubice

Část vozového parku VHJ letiště Pardubice. Zdroj: VHJ letiště Pardubice

[1] „Správa letiště Pardubice" - Jan Šafranko, Martin Janatka; Listy Univerzity obrany, č.9, ročník IV.
[2] „Infoservis - Posádka Chrudim a Pardubice" - Odbor komunikačních strategií MO, Tisková a informační služba 15. listopad 2007
[3] VHJ letiště Pardubice - webové stránky Vojenské hasičské jednotky letiště Pardubice.


Poslední aktualizace: