Historie pardubického letiště

VJ 10 - skutečnost, nebo fikce?

Ve Zprávách klubu přátel Pardubicka č. 7-8/1999 se v článku "Historie letiště v Pardubicích od jeho vzniku do roku 1945" (v elektronické podobě zde) mimo jiné píše:

"Mimo školních jednotek zde působila i Versuchs-Jagdgruppe 10 (10. zkušební stíhací skupina), která se zabývala vývojem nových metod boje proti svazům amerických bombarderů. Probíhaly zde například přestavby těžkých bombardovacích letounů Heinkel He-177 Greif na těžké stíhací letouny s mohutnou raketovou výzbrojí. Do bojů však tři přestavěné stroje již nezasáhly.13)"

Šlo o zásadní přestavbu He-177, kdy z trupu bombardéru byly demontovány pumovnice a nádrže a místo nich instalováno 33 odpalovacích zařízení pro rakety. Rakety mířily vzhůru pod úhlem 60 stupňů vzhledem k podélné ose letounu s lehkou výchylkou na pravou stranu. Bylo možné je odpálit buď ve dvou salvách po 18 a 15 raketách,nebo jednotlivě.

Protože mě jako modeláře (firma MPM vydala plastikovou stavebnici He-177 v měřítku 1/48) tato zmínka zaujala, začal jsem se pídit po podrobnostech. Bohužel jsem nikde v dostupné literatuře ani na webu (s vyjímkou výše uvedeného článku a jeho citací) nenašel o této jednotce v Pardubicích žádnou zmínku. Obrátil jsem se proto se žádostí o pomoc na fórum Luftwaffe Experten Message Board (LEMB), kde se schází spousta leteckých nadšenců z celé Evropy.

Poté, co jsme se společnými silami dopracovali k tomu, co po nich vlastně chci, se mi od admina fóra Petera Evanse dostalo této odpovědi (stručný překlad z angličtiny):

Systém byl vyvíjen od roku 1943. (následuje popis a vybavení raketami). Místem výroby prvních kusů byl Diepholz a zahájena byla v listopadu 1943, do ledna 1944 bylo 5 He-177A-3 vybaveno 33 raketnicemi (ráže 210 mm) montovanými vertikálně pod 60° úhlem směrem kupředu. Umístěny byly na základnách Quackenbruck a Diepholz. Jeden stroj havaroval a další tři se staly obětí náletů hloubkařů. 21.3 1944 tak zbýval jediný použitelný kus a ten byl otestován v E-Stelle Tarnewitz, kde mezi 23. a 25.3.1944 proběhlo cvičné odpálení celkem 40ks raket.

Mezitím byly upraveny další stroje, které byly všechny 2.4.1944 přepraveny na letiště Udetfeld (Horní Slezsko) ke zkušebním střelbám. Později byly tři z těchto letadel převedeny k E-Stelle Werneuchen, kde do nich byl instalován radar FuG216/217 Neptun, zatímco jiné čtyři kusy byly vybaveny vysílačkami FuG VHF.

V červnu všech 8 zbývajících Grosszerstörerů dorazilo do Finlow. Po druhém předvední odpálení všech 33 raket z jednoho letounu došlo k technické chybě, která zapříčinila, že se střílelo na vlastní letoun. Jelikož se to stalo před zraky vrchních představitelů Luftwaffe, došlo u nich k poklesu jejich nadšení pro tuto novou zbraň a po této události nejsou žádné další záznamy o operačním nasazení těchto letadel.

V knize, ze které čerpám (pozn."Heinkel He177, 277, 274" by Griehl & Dressel [Airlife, 1998]) nejsou žádné plánky nebo fotografie této úpravy letounu.

Nevylučuji, že po červnu 1944 se tři kusy takto upravených He-177 ocitly v Pardubicích. Prozatím jsem pro to nenašel žádné další důkazy a bohužel výše uvedená publikace se spíše staví proti této teorii. Bohužel o působení samotné Versuchs-Jagdgruppe 10 je k dispozici ještě méně podkladů, známý je její podíl na vývoji letounu Fw-190, ale ten probíhal prokazatelně v Německu (Parchim (Mecklenburg)) ne u nás.

[1] „Historie letiště v Pardubicích od jeho vzniku do roku 1945“ - Pavel Petr; Zprávy Klubu přátel Pardubicka 7-8/1999
[2] Luftwaffe Experten Message Board


Poslední aktualizace: